Rb Akcionar Broj akcija %
121. STOJADINOVIC ALEKSANDAR 4 0.0349
122. NOVAKOVIĆ NOVAK 4 0.0349
123. SRBOLEK A.D. 3 0.0262
124. A AUTO VANERO DOO 3 0.0262
125. PEHARC ZORKA 3 0.0262
126. JANJEŠEVIĆ SLOBODAN 3 0.0262
127. ŠLJUKIĆ ČEDOMIR 3 0.0262
128. ERCEGOVAC MILE 3 0.0262
129. ZORKIĆ ŽIVAN 3 0.0262
130. ŠERBULA ĐORĐE 3 0.0262
131. DAMNJANOVIĆ ANDRIJANA 3 0.0262
132. RIHTER ZLATKO 3 0.0262
133. STANKOVIĆ MILAN 2 0.0174
134. ŠALJIĆ-KOVAČEVIĆ VELINKA 2 0.0174
135. MUNĐA GOJKO 2 0.0174
136. KEVIĆ DEJAN 2 0.0174
137. MILJEVIĆ VLADO 2 0.0174
138. SAVIĆ BRANISLAV 2 0.0174
139. JOVANOVIĆ NATAŠA 2 0.0174
140. STOJKOVIĆ MOMČILO 2 0.0174
141. DAŠIĆ VLADIMIR 1 0.0087

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva