Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. CRVENKA FAB.ŠEĆERA A.D. (RSCRVEE59583) 8004617 681413 313 0.0459

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva