Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. PIK JUŽNI BANAT A.D. (RSJUZBE70487) 8154848 1037054 56 0.0054
2. A.D.UTVA (RSUTMPE54843) 8247978 34609 50 0.1445

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva