Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. DTD KANAL GDP (RSDTDKE33611) 8041920 121535 103 0.0847

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva